Aca Isıtel Ar-ge Çalışmaları

aca ısıtel

Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimini artırmak için AR-GE çalışmalarına devam etmekteyiz.

 Şirketimizin kaynaklarını gerektiği yerlerde ve maksimum verimlilik meydana getirecek şekilde kullanılması için,

Ürün statüsündeki değişiklikleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak ve fizibilite analizleri, adaptasyon programlı ve gerekli yönde yatırımları yaparak kendimizi yeni duruma hazırlamaktır.Dinamik ürünler için “buluş”, “radikal”, “hızlı”, hatta “yüksek teknoloji” gibi kavramlar kullanılırken; statik ürünler için “gelişen”, “hakim”, “olgun”, “yavaş”, “geleneksel” gibi kavramlar kullanmaktayız.

Sayıca artan üretim ve ürünlerde çeşitlilik,
Bilinçlenen tüketici,
Globalleşmenin de etkisiyle yükselen rekabet,

Rekabet edebilme gücünü en üst düzeye çıkarmanın birinci şartı iyi bir tasarım yönetimi ile daha iyi bir ürün tasarlamaktır. ACA ISITEL Rezistans rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmış ve tasarımlarına devam etmektedir.

ACA ISITEL REZİSTANSIN SAĞLADIKLARI

Güvenilirlik  •    Kalite
Emniyet       •   Dayanıklılık
Kolay bakim •   Ek özellikler
Marka   •    Performans
Kolay kurulma     • Ulaşılabilirlik  • teslim hızı  •  etkin dağıtım
Boyut       •       Paketleme
Satış sonrası servis ağı     •    Çevreyi kirletmeme
Farklı ortamlarda kullanılabilme